fbpx

VINTCER I OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO)

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, tworząc nowe przepisy dotyczące przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi klientów przez firmy.

Prawo do przenoszenia

Prawo do sprzeciwu

Anuluj subskrypcję w dowolnym momencie do konkretnego wykorzystania swoich informacji (biuletyn, automatyczne wiadomości e-mail itp.).

Prawo do sprostowania

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo dostępu

Co to jest RODO?

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE („RODO”) to nowe kompleksowe prawo o ochronie danych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

Zastąpi istniejące prawo UE o ochronie danych, aby wzmocnić ochronę „danych osobowych” i praw jednostki.

Będzie to jeden zbiór zasad regulujących przetwarzanie i monitorowanie danych UE.

Czy Vincer jest gotowy na RODO?

Tak, VINTCER jest gotowy na RODO! Zależy nam również na pomaganiu naszym klientom w przygotowaniu się do wprowadzenia unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Jestem klientem VINTCER, jak VINTCER odnosi się do mnie w zakresie RODO? 

W RODO zdefiniowano dwa różne rodzaje relacji: „Administrator” i „Procesor”. Relacja między Tobą jako klientem a firmą VINTCER należy do obu tych kategorii. 

VINTCER działa jako administrator w naszej bezpośredniej relacji z Tobą jako klientem i informacjami, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Usługa świadczona przez Vintec jest jednak jako procesor. Przetwarzamy i przechowujemy informacje w imieniu naszych klientów.

Jestem klientem VINTCER, jak VINTCER odnosi się do mnie w zakresie RODO? 

W RODO zdefiniowano dwa różne rodzaje relacji: „Administrator” i „Procesor”. Relacja między Tobą jako klientem a firmą VINTCER należy do obu tych kategorii. 

VINTCER działa jako administrator w naszej bezpośredniej relacji z Tobą jako klientem i informacjami, które nam przekazujesz bezpośrednio. Usługa świadczona przez Vintec jest jednak jako procesor. Przetwarzamy i przechowujemy informacje w imieniu naszych klientów.

Co firma VINCER zrobiła, aby spełnić wymagania?

Podjęliśmy kilka ważnych kroków, aby zapewnić zgodność z RODO. Wewnętrznie zbudowaliśmy nowe funkcje, aby zapewnić spełnienie naszych zobowiązań wynikających z RODO, w tym trwałe usuwanie danych klientów na żądanie.

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i Warunki. Szczególne znaczenie dla naszych klientów z UE włączyliśmy do ogólnych warunków umowy o przetwarzaniu danych.

Powołaliśmy Przedstawiciela UE ds. Vincera. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sprawdzamy wszystkich naszych dostawców, dowiadujemy się o ich planach dotyczących RODO i zawieramy z nimi podobne umowy dotyczące przetwarzania danych zgodne z RODO.

Sprawdziliśmy i wdrożyliśmy nowe wewnętrzne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.